Kontrola ejakulacije

Posted by: preranae  :  Category: Kontrola ejakulacije

Kontrola ejakulacije je nešto čime jedan broj muškaraca ovlada tokom seksualnog sazrevanja, sprovodeći najčešće tehniku stiskanja PC mišića, praćenu trenutnim skretanjem misli sa seksa, dubokim disanjem ili pauziranjem kako bi promenio pozu. Vrlo je često da muškarac pronađe kombinaciju tehnika koju mu najbolje “leži” i kojom uspeva da odloži svršavanje.

Kontrola ejakulacije se na najlakši način povećava jačanjem PC mišića do čega se dolazi redovnim upražnjavanjem Kegelovih vežbi. Pored toga, korisno je upoznati reakcije sopstvenog tela tokom seksualnog uzbuđenja čime vremenom muškarac postaje sposoban da uvidi tzv. “tačku bez povratka”, odnosno nivo seksualne nadraženosti preko koje ne sme ići ako ne želi prebrzo da svrši.

Prilikom uvežbavanja tehnika za kontrolu ejakulacije treba biti uporan jer se do rezultata dolazi redovnim vežbanjem i posvećenošću. Svaku neuspešnu epizodu ne treba primiti sa malodušnoću, nego sa novim elanom za sopstveno usavršavanje. Najveća nagrada će Vam biti zadovoljena partnerka.

Leave a Reply